جمعه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۰ ساعت ۱:۳۰ قبل از ظهر

76 73 194 0935

76 73 909 0915

فیضی

آپلود سنتر عکس و فایل آپ سرا

 


برچسب‌ها: گچکاری فیضی
نوشته شده توسط حسین فیضی | لینک ثابت | موضوع: گچ کاری ساختمان 
جمعه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۰ ساعت ۱:۲۵ قبل از ظهر

آپلود سنتر عکس و فایل آپ سرا

نوشته شده توسط حسین فیضی | لینک ثابت | موضوع: گچ کاری ساختمان 
جمعه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۰ ساعت ۰:۳۶ قبل از ظهر

آپلود سنتر عکس و فایل آپ سرا

نوشته شده توسط حسین فیضی | لینک ثابت | موضوع: گچ کاری ساختمان 
یکشنبه نوزدهم مهر ۱۳۸۸ ساعت ۱۸:۴۳ بعد از ظهر
 

گچکاری فیضی
 

نوشته شده توسط حسین فیضی | لینک ثابت | موضوع: گچ کاری ساختمان 
یکشنبه نوزدهم مهر ۱۳۸۸ ساعت ۱۸:۱۸ بعد از ظهر

 

76 73 909 0915 

فیضی

h.feizi_2008@yahoo.com


برچسب‌ها: حسین فیضی
نوشته شده توسط حسین فیضی | لینک ثابت | موضوع:  
جمعه سوم مهر ۱۳۸۸ ساعت ۱۳:۱۱ بعد از ظهر
 

 

 

 انجام گچ کاری 

76 73 909 0915 

h.feizi_2008@yahoo.com


برچسب‌ها: حسین فیضی
نوشته شده توسط حسین فیضی | لینک ثابت | موضوع:  
دوشنبه نهم شهریور ۱۳۸۸ ساعت ۱:۲۶ قبل از ظهر

گچکاری ساختمان , انجام کلیه امور گچکاری سقف کاذب ،انواع نور مخفی

76 73 194 0935

فیض

hh.feizi_2008@yahoo.com 

نوشته شده توسط حسین فیضی | لینک ثابت | موضوع: گچ کاری ساختمان 
دوشنبه نهم شهریور ۱۳۸۸ ساعت ۰:۲۷ قبل از ظهر

h.feizi_2008@yahoo.com 

 76 73 194 0935

76 73 909 0915

برادران فیضی


برچسب‌ها: حسین فیضی
نوشته شده توسط حسین فیضی | لینک ثابت | موضوع: گچ کاری ساختمان 
دوشنبه نهم شهریور ۱۳۸۸ ساعت ۰:۹ قبل از ظهر
76 73 909 0915 

فیضی

h.feizi_2008@yahoo.com

نوشته شده توسط حسین فیضی | لینک ثابت | موضوع: گچ کاری ساختمان 
جمعه بیست و سوم مرداد ۱۳۸۸ ساعت ۲۰:۵ بعد از ظهر

 


 

 

 

اجرای گچکاری ساختمان در خراسان رضوی     

 

فیضی

h.feizi_2008@yahoo.com

نوشته شده توسط حسین فیضی | لینک ثابت | موضوع: گچ کاری ساختمان