سه شنبه بیست و دوم مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۱۰ بعد از ظهر
حسین فیضی

نوشته شده توسط حسین فیضی | لینک ثابت | موضوع:  
سه شنبه بیست و دوم مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۵ بعد از ظهر
حسین فیضی


برچسب‌ها: 76 73 194 0935
نوشته شده توسط حسین فیضی | لینک ثابت | موضوع:  
سه شنبه بیست و دوم مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۳ بعد از ظهر
حسین فیضی


برچسب‌ها: 76 73 194 0935
نوشته شده توسط حسین فیضی | لینک ثابت | موضوع:  
سه شنبه بیست و دوم مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۴۳ بعد از ظهر


برچسب‌ها: 76 73 194 0935
نوشته شده توسط حسین فیضی | لینک ثابت | موضوع:  
جمعه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۰ ساعت ۱:۳۰ قبل از ظهر

 

آپلود سنتر عکس و فایل آپ سرا


برچسب‌ها: گچکاری فیضی
نوشته شده توسط حسین فیضی | لینک ثابت | موضوع: گچ کاری ساختمان 
جمعه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۰ ساعت ۱:۲۵ قبل از ظهر

آپلود سنتر عکس و فایل آپ سرا


برچسب‌ها: حسين فيضي
نوشته شده توسط حسین فیضی | لینک ثابت | موضوع: گچ کاری ساختمان 
جمعه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۰ ساعت ۰:۳۶ قبل از ظهر

حآپلود سنتر عکس و فایل آپ سرا


برچسب‌ها: حسين فيضي
نوشته شده توسط حسین فیضی | لینک ثابت | موضوع: گچ کاری ساختمان 
یکشنبه نوزدهم مهر ۱۳۸۸ ساعت ۱۸:۴۳ بعد از ظهر
76 73 194 0935 

گچکاری فیضی
 

نوشته شده توسط حسین فیضی | لینک ثابت | موضوع: گچ کاری ساختمان 
یکشنبه نوزدهم مهر ۱۳۸۸ ساعت ۱۸:۱۸ بعد از ظهر
 

 

اجرای طرحهای رابیستي

 

09351947376

فیضی

h.feizi_2008@yahoo.com

نوشته شده توسط حسین فیضی | لینک ثابت | موضوع:  
جمعه سوم مهر ۱۳۸۸ ساعت ۱۳:۱۱ بعد از ظهر
 

 

 

 انجام گچ کاری

 

76 73 194 0935

h.feizi_2008@yahoo.com

نوشته شده توسط حسین فیضی | لینک ثابت | موضوع:  
دوشنبه نهم شهریور ۱۳۸۸ ساعت ۱:۲۶ قبل از ظهر

گچکاری ساختمان , انجام کلیه امور گچکاری سقف کاذب ،انواع نور مخفی

۰۹۱۵۳۱۶۵۱۲۹

فیضی

h.feizi_2008@yahoo.com

نوشته شده توسط حسین فیضی | لینک ثابت | موضوع: گچ کاری ساختمان 
دوشنبه نهم شهریور ۱۳۸۸ ساعت ۰:۲۷ قبل از ظهر

 

  خدمات گچ کاری -نورمخفی.سقف های کاذب و... در مشهد

۰۹۱۵۳۱۶۵۱۲۹

76 73 909 0915

برادران فیضی

h.feizi_2008@yahoo.com

نوشته شده توسط حسین فیضی | لینک ثابت | موضوع: گچ کاری ساختمان 
دوشنبه نهم شهریور ۱۳۸۸ ساعت ۰:۹ قبل از ظهر
76 73 909 0915

 ۰۹۱۵۳۱۶۵۱۲۹

فیضی-feizi

h.feizi_2008@yahoo.com

نوشته شده توسط حسین فیضی | لینک ثابت | موضوع: گچ کاری ساختمان 
جمعه بیست و سوم مرداد ۱۳۸۸ ساعت ۲۰:۵ بعد از ظهر


 

اجرای گچکاری ساختمان در خراسان رضوی     

29 51 316 0915 

فیضی

h.feizi_2008@yahoo.com

نوشته شده توسط حسین فیضی | لینک ثابت | موضوع: گچ کاری ساختمان