سه شنبه بیست و دوم مهر 1393 ساعت 3:10 بعد از ظهر
حسین فیضی

نوشته شده توسط حسین فیضی | لینک ثابت | موضوع:  
سه شنبه بیست و دوم مهر 1393 ساعت 3:5 بعد از ظهر
حسین فیضی


برچسب‌ها: 76 73 194 0935
نوشته شده توسط حسین فیضی | لینک ثابت | موضوع:  
سه شنبه بیست و دوم مهر 1393 ساعت 3:3 بعد از ظهر
حسین فیضی


برچسب‌ها: 76 73 194 0935
نوشته شده توسط حسین فیضی | لینک ثابت | موضوع:  
سه شنبه بیست و دوم مهر 1393 ساعت 2:43 بعد از ظهر


برچسب‌ها: 76 73 194 0935
نوشته شده توسط حسین فیضی | لینک ثابت | موضوع:  
جمعه بیست و پنجم آذر 1390 ساعت 1:30 قبل از ظهر

 

آپلود سنتر عکس و فایل آپ سرا


برچسب‌ها: گچکاری فیضی
نوشته شده توسط حسین فیضی | لینک ثابت | موضوع: گچ کاری ساختمان 
جمعه بیست و پنجم آذر 1390 ساعت 1:25 قبل از ظهر

آپلود سنتر عکس و فایل آپ سرا

نوشته شده توسط حسین فیضی | لینک ثابت | موضوع: گچ کاری ساختمان 
جمعه بیست و پنجم آذر 1390 ساعت 0:36 قبل از ظهر

آپلود سنتر عکس و فایل آپ سرا

نوشته شده توسط حسین فیضی | لینک ثابت | موضوع: گچ کاری ساختمان 
یکشنبه نوزدهم مهر 1388 ساعت 6:43 بعد از ظهر
 

گچکاری فیضی
 

نوشته شده توسط حسین فیضی | لینک ثابت | موضوع: گچ کاری ساختمان 
یکشنبه نوزدهم مهر 1388 ساعت 6:18 بعد از ظهر


اجرای طرحهای رابیستی در شکل های مختلف

۰۹۱۵۳۱۶۵۱۲۹

فیضی

h.feizi_2008@yahoo.com

نوشته شده توسط حسین فیضی | لینک ثابت | موضوع:  
جمعه سوم مهر 1388 ساعت 1:11 بعد از ظهر
  انجام گچ کاری 

۲۹ ۵۱ ۳۱۶ ۰۹۱۵

h.feizi_2008@yahoo.com

نوشته شده توسط حسین فیضی | لینک ثابت | موضوع:  
دوشنبه نهم شهریور 1388 ساعت 1:26 قبل از ظهر

گچکاری ساختمان , انجام کلیه امور گچکاری سقف کاذب ،انواع نور مخفی

۰۹۱۵۳۱۶۵۱۲۹

فیضی

h.feizi_2008@yahoo.com

نوشته شده توسط حسین فیضی | لینک ثابت | موضوع: گچ کاری ساختمان 
دوشنبه نهم شهریور 1388 ساعت 0:27 قبل از ظهر

 

  خدمات گچ کاری -نورمخفی.سقف های کاذب و... در مشهد

۰۹۱۵۳۱۶۵۱۲۹

76 73 909 0915

برادران فیضی

h.feizi_2008@yahoo.com

نوشته شده توسط حسین فیضی | لینک ثابت | موضوع: گچ کاری ساختمان 
دوشنبه نهم شهریور 1388 ساعت 0:9 قبل از ظهر
76 73 909 0915

 ۰۹۱۵۳۱۶۵۱۲۹

فیضی-feizi

h.feizi_2008@yahoo.com

نوشته شده توسط حسین فیضی | لینک ثابت | موضوع: گچ کاری ساختمان 
جمعه بیست و سوم مرداد 1388 ساعت 8:5 بعد از ظهر


 

اجرای گچکاری ساختمان در خراسان رضوی     

29 51 316 0915 

فیضی

h.feizi_2008@yahoo.com

نوشته شده توسط حسین فیضی | لینک ثابت | موضوع: گچ کاری ساختمان